Op 01-01-2020 is KH&GA bv een samenwerking aangegaan met de firma MKN uit Duitsland